CatalanSpanish

Subvencions per a persones autònomes. Convocatòria 2023 

Convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinades a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea -“NextGenerationEU” , mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS A PARTIR DE L’1 DE MARÇ DE 2023 FINS AL 30 DE JUNY DE 2023

La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular va publicar dimarts 31/01/2023, una modificació de la convocatòria de subvencions destinada a fomentar l’ocupació autònoma i que permet accedir a una ajuda de 5.000 €.

Aquesta convocatòria té per objecte facilitar la constitució de persones desocupades en treballadores autònomes. Aquest any 2023 només es poden sol·licitar l’ajuda els nous autònoms.

PROGRAMA – NOUS AUTÒNOMS* Per a optar al Programa d’aquesta subvenció és imprescindible estar inscrit com a demandant d’ocupació en el SOIB almenys des del dia abans de donar-se d’alta com a persona autònoma.

  • PERÍODE SUBVENCIONABLE: les activitats que es poden subvencionar s’han d’iniciar i desenvolupar entre l’1 de JUNY de 2022 i el 31 de MAIG de 2023.
  • TERMINI DE PRESENTACIÓ: des de l’1 de MARÇ de 2023 al 30 de JUNY de 2023 o quan el crèdit s’hagi esgotat**.
  • QUANTIA: 5.000 €

FORMA DE PRESENTACIÓ: la presentació de les sol·licituds es realitzarà de manera telemàtica.

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES

  • Els beneficiaris hauran de comprometre’s a realitzar una de les dues accions següents que faciliti la transició de la seva activitat cap a l’economia verda o digital: taller de transformació digital o taller de transformació verda.
  • No simultanejar l’activitat empresarial amb cap altra activitat per compte d’altra durant almenys un any.
  • Desenvolupar l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda i mantenir l’activitat empresarial i l’alta en la Seguretat Social durant almenys dos anys. (El període de dos anys d’obligació de manteniment de l’activitat i l’alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l’estacionalitat per a executar-lo i sempre que l’alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de quatre mesos, dins d’un màxim de quatre anys consecutius.)

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA 

El pla d’empresa presentat serà sotmès a la valoració tècnica positiva. La valoració negativa del pla d’empresa presentat implica igualment la denegació de les ajudes. Els plans d’empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats.

Pla d’Empresa – Plantilla mòdel descriptiu Català / Castellà

Pla d’Empresa – Plantilla mòdel econòmic Català / Castellà

Convocatòria consolidada Català / Castellà

Modificació convocatòria 2021-2023 (BOIB Núm. 14, de 31 de gener de 2023) Català / Castellà

Subvencions per a persones autònomes. Convocatòria 2023 
Entrada: 6 February 2023
Convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinades a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la...

Accés personal:

Subscriu-te a la nostra newsletter