Anunci de convocatòria de dos processos de selecció, miitjançant oferta genèrica del SOIB, de dos (2) Agents de Desenvolupament Local (AODL), un amb perfil general i l’altra amb perfil prioritari de formació, i creació de llistes de reserva per cada un dels llocs de feina / (Castellà)

Podrà registrar-se a les ofertes al següent enllaç:

Indicant la següent informacio en funció de l’oferta:

– AODL de perfil general (Ref. 042023004872 ):

Número d’oferta: 04 2023 0004872
CNO Ocupació: 37131014
Codi de municipi INE: 07024

– AODL de perfil prioritari de formació (Ref. 042023004874 ):

Número d’oferta: 04 2023 0004874
CNO Ocupació: 37131014
Codi de municipi INE: 07024

Bases de les ofertes:

– AODL de perfil general

– AODL de perfil priotari de formació