CONVOCATORIA DE DOS PROCESSOS DE SELECCIÓ D’AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), MITJANÇANT OFERTA GENÈRICA DEL SOIB, I CREACIÓ DE LLISTES DE RESERVA PER A CADA UN DELS LLOCS DE FEINA

Anunci de convocatòria de dos processos de selecció, miitjançant oferta genèrica del SOIB, de dos (2) Agents de Desenvolupament Local (AODL), un amb perfil general i l’altra amb perfil prioritari de formació, i creació de llistes de reserva per a cada un dels llocs de feina / (Castellano) Podrà registrar-se a les ofertes al següent […]