CatalanSpanish

Formentera Impulsa

El Consell Insular de Formentera, a través de l’Àrea de Desenvolupament de la conselleria de Comerç, Emprenedoria i Igualtat, posa en marxa el seu Espai Empresarial Formentera Impulsa


Què és l’Espai Empresarial Formentera Impulsa?

L’Espai Empresarial Formentera Impulsa, de l’Àrea de Desenvolupament de la conselleria de Comerç, Emprenedoria i Igualtat, és un espai destinat a la ubicació temporal d’emprenedors i petites empreses (microempreses) de nova o recent creació. Ofereix un conjunt de serveis que faciliten als emprenedors el funcionament de la seva empresa en els seus primers anys.

Què ofereix?

 • Un espai per ubicar o domiciliar el projecte empresarial.
 • Serveis comuns per als diferents projectes: centraleta, fax, fotocopiadora, adsl, sala de reunions amb wifi, neteja, zona d’aparcament, etc.
 • Orientació de les iniciatives empresarials per facilitar la maduració i el desenvolupament del projecte.
 • Formació per als emprenedors per tal que puguin gestionar amb millors garanties els seus projectes empresarials.
 • Foment del contacte entre les empreses que s’hi ubiquen per tal de generar un clima de recolzament i col·laboració.

A qui s’adreça?

A emprenedors i petites empreses (microempreses) de nova o recent creació de l’illa de Formentera.

De quants espais disposa?

 • Una sala de cotreball amb 6 espais de feina per a emprenedors/microempreses
 • 1 sala de reunions
 • Zona de recepció i zona d’espera
 • Lavabos
 • Zona d’aparcament
 • També podrà disposar de l’aula de formació de l’Àrea de Desenvolupament Local, de la qual se’n podrà fer ús segons disponibilitat i on es realitzaran les formacions destinades als emprenedors.

Quant costa estar-hi?

 • A partir de 60€ al mes.

A més, l’Espai Empresarial Formentera Impulsa compta amb els següents serveis:

Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor s’encarreguen d’impulsar el negoci de les empreses des d’abans de la
seva constitució. Faciliten la posada en marxa de noves iniciatives, l’inici efectiu de l’activitat i el seu
desenvolupament, a través de la prestació de serveis d’assessorament, d’informació, tramitació de
documentació, constitució d’empreses, formació i suport al finançament. 

Què ofereix?

Els serveis que prestem des del punt PAE d’Autònoms als emprenedors són els següents: 

1. Informació i orientació, amb col·laboració amb l’IDI i altres entitats, sobre les característiques
i els aspectes legals, mercantils i fiscals més destacables referents a la constitució d’empreses,
sistemes de tramitació i normativa aplicable de les següents formes jurídiques: 

 • Empresaris Individuals (Autònoms). 
 • Emprenedors de Responsabilitat Limitada. 
 • Comunitats de Béns. 
 • Societats Civils. 
 • Altres (SLFS, SLNE, SRL).


2. Informació sobre els ajuts i incentius per a la creació d’empreses aplicables al projecte i
sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d’adscripció, afiliació, cotització, etc. 

3. Constitució d’empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la
Direcció General d’Indústria i de la PIME, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE). 
Per realitzar l’alta, s’haurà de facilitar al servei una sèrie d’informació referent a l’empresa;
dades personals del titular, dades de la societat, dades de socis i treballadors, informació
de l’activitat empresarial que es pretén fer, aspectes fiscals i mercantils, així com
l’aportació dels documents pertinents necessaris per a la seva constitució.  

4. Alta autònoms mitjançant el CIRCE, sistema que facilita la creació de la vostra empresa a
través d’acords i comunicacions amb tots els organismes i administracions que intervenen en el
procés, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE). 

5. Cessament d’activitat mitjançant el sistema de tramitació telemàtica (Autònoms, SLFS,
SLNE, SRL). 

Reempresa

Reempresa és un nou model de creixement empresarial que s’ha posat en marxa a nivell internacional i que ofereix nombrosos avantatges i beneficis, tant per al teixit empresarial com per a la societat d’una regió. En aquest sentit, Reempresa s’esforça per consolidar un nou model d’emprenedoria que inclogui empreses, empresaris i emprenedors i que alhora permeti la cessió de l’èxit empresarial de Formentera a través de la transmissió d’empreses.

 Reempresa es planteja com un bon instrument per garantir al llarg del temps l’activitat d’empreses econòmicament viables.

A través de Reempresa, un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. En la majoria de pimes, i en totes les empreses personals, aquest procés significa l’assumpció de les tasques de direcció i gestió per part de la persona reemprenedora.

Què ofereix?

 • Comerç i empreses locals
  Treballam per afavorir la transmissió d’empreses de l’àmbit del comerç de proximitat, d’empreses de
  restauració i hostaleria, etc.
 • Reemprendre
  Reempresa t’ofereix assessorament individual per a l’elaboració del teu Pla de reempresa, assessorament i acompanyament durant tot el procés de transmissió. 
 • Cessió d’empreses
  Reempresa t’ofereix assessorament individual per a l’elaboració del teu pla de cessió, així com
  assessorament durant tot el procés de transmissió de l’empresa.

Centre col·laborador del SOIB

L’Àrea de Desenvolupament Local, com a centre que col·labora amb el SOIB, s’encarrega de gestionar programes del SOIB de Formació i Ocupació i d’Ocupació, a través dels quals ofereix formacions conduents a Certificats de Professionalitat i no conduents, i també ofereix llocs de feina per a diferents col·lectius de l’illa de Formentera Joves, aturats de llarga durada, Dona, col·lectius vulnerables, etc.):

Programes que gestiona?

Formació i Ocupació (Formació Dual)

 • SOIB – Formació i Ocupació (Programes Mixtes de Formació i Ocupació)
  Els programes mixts d’ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. L’objecte d’aquests programes és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.
 • SOIB – Programa Formació DUAL – Sectors Estratègics
  La formació professional dual és un tipus d’FP que combina la formació mentre fas feina remunerada a una empresa mitjançant la formalització d’un contracte laboral. En Modalitat de Formació Dual del sistema laboral, la formació està vinculada a un certificat de professionalitat, que es duu a terme en un centre de la xarxa de centres col·laboradors i propis del SOIB i et capacita per desenvolupar una ocupació. Quan acabis obtindràs un certificat de professionalitat oficial i validesa al món laboral per a tot el territori nacional. La gestió correspon al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.


Formació

 • SOIB – Formació amb compromís de contractació
  Programa Formatiu amb Compromís de Contractació dirigides a treballadors desocupats.
 • Programes de formació adreçats prioritàriament a treballadors Ocupats/Desocupats (Conduents a CP i no conduents)
  L’objecte d’aquests programes és regular la concessió de subvencions per finançar l’oferta formativa d’especialitats formatives conduents i no conduents a certificats de professionalitat adreçades a treballadors ocupats o desocupats, depenent de la convocatòria.
 • SOIB – Projecte territorials per a col·lectius vulnerables
  L’objecte d’aquesta subvenció és desenvolupar projectes integrats d’inserció laboral a través d’itineraris individualitzats i personalitzats, que s’han d’adreçar a col·lectius especialment vulnerables, dins de l’àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.


Ocupació

 • Programa SOIB – Reactiva
  És un programa de contractació pública a Ajuntaments, Consells Insulars i Mancomunitats, així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, destinat a finançar projectes que fomentin la contractació de joves desocupats i persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultat d’inserció en el mercat de treball que ha estat objecte de transformacions profundes.
 • Programa SOIB – Joves Qualificats – Entitats Locals
  Amb aquest programa es subvencionen els costos laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte formatiu per obtenir la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació cursat, que siguin contractades per part dels ens locals o bé de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.
 • Programa SOIB – Dona
  Aquest programa subvenciona a entitats del sector públic i entitats socials sense ànim de lucre
  els costs salarials derivats de la seva contractació. El principal objectiu és la inserció laboral de
  les dones víctimes de violència masclista. Per aquest motiu, les dones rebran l’orientació i el
  suport específic de la xarxa de tutores del SOIB. Una vegada que finalitzi la seva contractació
  mitjançant el programa SOIB Dona, tindran prioritat per accedir a intermediació laboral, ajuts per
  fomentar la seva contractació a empreses privades, ajuts per a l’autoocupació o formació
  professional per a l’ocupació.
CONVOCATORIA DE DOS PROCESSOS DE SELECCIÓ D'AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), MITJANÇANT OFERTA GENÈRICA DEL SOIB, I CREACIÓ DE LLISTES DE RESERVA PER A CADA UN DELS LLOCS DE FEINA
Entrada: 29 September 2023
Anunci de convocatòria de dos processos de selecció, miitjançant oferta genèrica del SOIB, de dos (2) Agents de Desenvolupament Local...
II Fira d'Ocupació i Emprenedoria de Formentera 2023
Entrada: 28 February 2023
La II Fira d’Ocupació i Emprenedoria de Formentera tendrà lloc el proper dia 9 de març de 2023 de 9,30...
L’Estratègia d’Inversions de les Illes Balears 2030 i els fons Next Generation EU, una aproximació per als agents de desenvolupament local i orientadors d’oficina de les Illes
Entrada: 20 February 2023
El 16 de febrer de 2023 es va tenir lloc al Centre Cultural de Jesus, a l’illa d’Eivissa, una formació...
Subvencions per a persones autònomes. Convocatòria 2023 
Entrada: 6 February 2023
Convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinades a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la...
Jornades de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials
Entrada: 27 January 2023
El 24 de gener de 2023 els AODL de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera van assistir...

Accés personal:

Subscriu-te a la nostra newsletter