CatalanSpanish

Espai Empresarial – Coworking

L’Espai Empresarial Formentera Impulsa, de l’Àrea de Desenvolupament de la conselleria de Comerç, Emprenedoria i Igualtat, és un espai destinat a la ubicació temporal d’emprenedors i petites empreses (microempreses) de nova o recent creació. Ofereix un conjunt de serveis que faciliten als emprenedors el funcionament de la seva empresa en els seus primers anys.


Constitueix un espai físic, que combinant l’oferta d’espais de feina, formació, orientació i prestació de serveis, tractarà de cobrir les necessitats bàsiques de petites empreses, permetent millorar les serves expectatives de supervivència i facilitant als emprenedors el funcionament de la seva empresa en els seus primers anys.


S’ubicarà a l’edifici “Casal d’Entitats”, disposant d’una superfície de 200,00 m2 amb una sala de treball compartit de 20 m2, amb 6 taules per l’allotjament d’empreses, i una sala de reunions de 12 m2. La sala de treball compartit estarà dotada d’instal·lacions individuals d’electricitat, telèfon, accés a Internet i climatització permetent la immediata posada en marxa de l’activitat empresarial.


Les empreses allotjades tindran accés a les instal·lacions 12 hores diàries, de 8,00 a 20,00 hores, durant tot l’any exceptuant-ne festius. Els espais comuns constaran de zona recepció i administració, dos àrees d’espera i de reunions informals, una sala d’usos múltiples i la zona de lavabos. Les instal·lacions de l’Espai Empresarial Formentera Impulsa seran accessibles a persones amb mobilitat reduïda, així com l’accés al mateix des del carrer, que comptarà, a més, amb places d’aparcament reservades per persones amb mobilitat reduïda.


A les mateixes instal·lacions s’oferirà orientació empresarial, tant per realitzar el projecte empresarial i posar en marxa l’activitat, com per consolidar el negoci i elaborar plans estratègics, així com accés a la resta de serveis oferts per Formentera Impulsa i el Àrea de Desenvolupament Local.


A més, les empreses allotjades a l’Espai Empresarial (coworking) disposaran de les següents prestacions:
⦁ Recepció i control d’accessos
⦁ Fotocopiadora
⦁ Accés a serveis telemàtics
⦁ Neteja i manteniment
⦁ Sala d’usos múltiples

Taula coworking:
⦁ 60€ / mes
⦁ Recepció
⦁ Sales de reunions
⦁ Connexió fibra òptica
⦁ Neteja diària
⦁ Impressora multifuncions
⦁ Climatització general
⦁ Mobiliari

En els següents enllaços pots veure els documents que et sol·licitem per a accedir a un espai de treball en el supòsit que vulguis ser adjudicatari d’un espai en l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera:

Relació documents accés i acreditació a l’EEADL

Formulari de sol·licitud d’Emprenedors (Word) | (PDF)

Formulari de sol·licitud d’Empresa (Word) | (PDF)

Declaració responsable de les dades bancàries (Word) | (PDF)

Compliment d’obligacions tributàries i de Seguretat Social (Word) | (PDF)

Autorització de comprovació de dades amb les entitats (Word) | (PDF)

Requisits tecnològics dels equips (Word) | (PDF)

Prevenció de riscos laborals, persones físiques | Versió en CASTELLÀ

Prevenció de riscos laborals, persones jurídiques | Versió en CASTELLÀ

A més hauràs de presentar:

a) Si ets persona autònoma: DNI/NIE, alta d’Hisenda i alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social o equivalent.

b) Si has constituït una persona jurídica (societat limitada, cooperativa, etc): NIF i l’escriptura de constitució degudament inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no és el cas, s’ha de presentar l’escriptura o el document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes per les quals es regula l’activitat, i inscripció, si és el cas, en el corresponent registre públic. A més, s’ha d’aportar l’alta a Hisenda i les altes en la Seguretat Social dels socis que aportin treball.

CONVOCATORIA DE DOS PROCESSOS DE SELECCIÓ D'AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), MITJANÇANT OFERTA GENÈRICA DEL SOIB, I CREACIÓ DE LLISTES DE RESERVA PER A CADA UN DELS LLOCS DE FEINA
Entrada: 29 September 2023
Anunci de convocatòria de dos processos de selecció, miitjançant oferta genèrica del SOIB, de dos (2) Agents de Desenvolupament Local...
II Fira d'Ocupació i Emprenedoria de Formentera 2023
Entrada: 28 February 2023
La II Fira d’Ocupació i Emprenedoria de Formentera tendrà lloc el proper dia 9 de març de 2023 de 9,30...
L’Estratègia d’Inversions de les Illes Balears 2030 i els fons Next Generation EU, una aproximació per als agents de desenvolupament local i orientadors d’oficina de les Illes
Entrada: 20 February 2023
El 16 de febrer de 2023 es va tenir lloc al Centre Cultural de Jesus, a l’illa d’Eivissa, una formació...
Subvencions per a persones autònomes. Convocatòria 2023 
Entrada: 6 February 2023
Convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinades a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la...
Jornades de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials
Entrada: 27 January 2023
El 24 de gener de 2023 els AODL de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera van assistir...

Accés personal:

Subscriu-te a la nostra newsletter