CatalanSpanish

Centre Col·laborador del SOIB

L’Àrea de Desenvolupament Local, com a centre que col·labora amb el SOIB, s’encarrega de gestionar programes del SOIB de Formació i Ocupació i d’Ocupació, a través dels quals ofereix formacions conduents a Certificats de Professionalitat i no conduents, i també ofereix llocs de feina per a diferents col·lectius de l’illa de Formentera Joves, aturats de llarga durada, Dona, col·lectius vulnerables, etc.):

Quins programes gestiona?

1. Formació i Ocupació (Formació Dual)

  • SOIB – Formació i Ocupació (Programes Mixtes de Formació i Ocupació)

Els programes mixts d’ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. L’objecte d’aquests programes és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.

  • SOIB – Programa Formació DUAL – Sectors Estratègics

La formació professional dual és un tipus d’FP que combina la formació mentre fas feina remunerada a una empresa mitjançant la formalització d’un contracte laboral.

En Modalitat de Formació Dual del sistema laboral, la formació està vinculada a un certificat de professionalitat, que es duu a terme en un centre de la xarxa de centres col·laboradors i propis del SOIB i et capacita per desenvolupar una ocupació. Quan acabis obtindràs un certificat de professionalitat oficial i validesa al món laboral per a tot el territori nacional. La gestió correspon al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

2. Formació:

  • SOIB – Formació amb Compromís de Contractació

Programa Formatiu amb Compromís de Contractació dirigides a treballadors desocupats.

  • Programes de formació adreçats prioritàriament a treballadors Ocupats/Desocupats (Conduents a CP i no conduents)

L’objecte d’aquests programes és regular la concessió de subvencions per finançar l’oferta formativa d’especialitats formatives conduents i no conduents a certificats de professionalitat adreçades a treballadors ocupats o desocupats, depenent de la convocatòria.

  • SOIB – Projecte territorials per a col·lectius vulnerables

L’objecte d’aquesta subvenció és desenvolupar projectes integrats d’inserció laboral a través d’itineraris individualitzats i personalitzats, que s’han d’adreçar a col·lectius especialment vulnerables, dins de l’àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Ocupació:

  • Programa SOIB – Reactiva

És un programa de contractació pública a Ajuntaments, Consells Insulars i Mancomunitats, així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, destinat a finançar projectes que fomentin la contractació de joves desocupats i persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultat d’inserció en el mercat de treball que ha estat objecte de transformacions profundes.

  • Programa SOIB – Joves Qualificats – Entitats Locals

Amb aquest programa es subvencionen els costos laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte formatiu per obtenir la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació cursat, que siguin contractades per part dels ens locals o bé de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.

  • Programa SOIB – Dona

Aquest programa subvenciona a entitats del sector públic i entitats socials sense ànim de lucre els costs salarials derivats de la seva contractació. El principal objectiu és la inserció laboral de les dones víctimes de violència masclista. Per aquest motiu, les dones rebran l’orientació i el suport específic de la xarxa de tutores del SOIB. Una vegada que finalitzi la seva contractació mitjançant el programa SOIB Dona, tindran prioritat per accedir a intermediació laboral, ajuts per fomentar la seva contractació a empreses privades, ajuts per a l’autoocupació o formació professional per a l’ocupació.

CONVOCATORIA DE DOS PROCESSOS DE SELECCIÓ D'AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), MITJANÇANT OFERTA GENÈRICA DEL SOIB, I CREACIÓ DE LLISTES DE RESERVA PER A CADA UN DELS LLOCS DE FEINA
Entrada: 29 September 2023
Anunci de convocatòria de dos processos de selecció, miitjançant oferta genèrica del SOIB, de dos (2) Agents de Desenvolupament Local...
II Fira d'Ocupació i Emprenedoria de Formentera 2023
Entrada: 28 February 2023
La II Fira d’Ocupació i Emprenedoria de Formentera tendrà lloc el proper dia 9 de març de 2023 de 9,30...
L’Estratègia d’Inversions de les Illes Balears 2030 i els fons Next Generation EU, una aproximació per als agents de desenvolupament local i orientadors d’oficina de les Illes
Entrada: 20 February 2023
El 16 de febrer de 2023 es va tenir lloc al Centre Cultural de Jesus, a l’illa d’Eivissa, una formació...
Subvencions per a persones autònomes. Convocatòria 2023 
Entrada: 6 February 2023
Convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinades a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la...
Jornades de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials
Entrada: 27 January 2023
El 24 de gener de 2023 els AODL de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera van assistir...

Accés personal:

Subscriu-te a la nostra newsletter