CatalanSpanish

CONVOCATORIA DE DOS PROCESSOS DE SELECCIÓ D’AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), MITJANÇANT OFERTA GENÈRICA DEL SOIB, I CREACIÓ DE LLISTES DE RESERVA PER A CADA UN DELS LLOCS DE FEINA

RESOLUCIONS PROVISIONALS DELS PROCEDIMENTS SELECTIUS AODL 2023 – PERFIL GENERAL 004872 I PREFIL PRIORIRARI DE FORMACIÓ 004874: PERSONES SELECCIONADES I LLISTES DE RESERVA, I CÒPIA DE LES ACTES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE SELECCIÓ

Proposta de resolució provisional de la Comissió tècnica de selecció del PROCEDIMENT SELECTIU AODL
2023 – PERFIL GENERAL, OFERTA DEL SOIB NÚMERO 04 2023 004872, proposant la persona aspirant
seleccionada pel lloc de feina ofert, per haver obtingut la puntuació més alta en el procés selectiu, i la llista de reserva per possibles substitucions / Acta de valoració

Proposta de resolució provisional de la Comissió tècnica de selecció del PROCEDIMENT SELECTIU AODL
2023 – PERFIL PRIORITARI DE FORMACIÓ, OFERTA DEL SOIB NÚMERO 04 2023 004874, proposant la
persona aspirant seleccionada pel lloc de feina ofert, per haver obtingut la puntuació més alta en el procés selectiu, i la llista de reserva per possibles substitucions / Acta de valoració


RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA del PROCEDIMENT SELECTIU AODL 2023 – PERFIL GENERAL i PREFIL PRIORIRARI DE FORMACIÓ, OFERTES DEL SOIB NÚMEROS 04 2023 004872 i 04 2023 004874, amb les llistes admesos i exclosos, la convocatòria aspirants pendents prova de català, convocatòria al procediment d’entrevista personal dels aspirants admesos i convocatòria membres Comissió Tècnica de Selecció:

RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA: PROCEDIMENT SELECTIU AODL 2023 – PERFIL GENERAL, OFERTA DEL SOIB NÚMERO 04 2023 004872, amb les llistes admesos i exclosos, la convocatòria aspirants pendents prova de català, convocatòria al procediment d’entrevista personal dels aspirants admesos i convocatòria membres Comissió Tècnica de Selecció / Castellà

RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA: PROCEDIMENT SELECTIU AODL 2023 – PREFIL PRIORIRARI DE FORMACIÓ, OFERTA DEL SOIB NÚMERO 04 2023 004874, amb les llistes admesos i exclosos, la convocatòria aspirants pendents prova de català, convocatòria al procediment d’entrevista personal dels aspirants admesos i convocatòria membres Comissió Tècnica de Selecció / Castellà

Resolucions aprovant les llistes d’incrits i presentació documentació a les ofertes d’AODL de perfil general i perfil prioritari de formació:

Resolució de presidència del Consell Insular de Formentera per la qual s’aprova la llista
d’aspirants del procediment selectiu AODL 2023 – PERFIL GENERAL, oferta del SOIB
número 04 2023 004872, i requeriment de documentació d’acord amb les clàusules
SEGONA i TERCERA de les Bases que regiran el concurs de mèrits i entrevista (…),
(PRP2023/584, de 22 de setembre de 2023)

Resolució de presidència del Consell Insular de Formentera per la qual s’aprova la llista
d’aspirants del procediment selectiu AODL 2023 – PERFIL PRIORITARI DE FORMACIÓ,
oferta del SOIB número 04 2023 004874, i requeriment de documentació d’acord amb les
clàusules SEGONA i TERCERA de les Bases que regiran el concurs de mèrits i entrevista
(…), (PRP2023/585, de 22 de setembre de 2023)

Anunci convocatòria i Bases de les ofertes:

Anunci de convocatòria de dos processos de selecció, miitjançant oferta genèrica del SOIB, de dos (2) Agents de Desenvolupament Local (AODL), un amb perfil general i l’altra amb perfil prioritari de formació, i creació de llistes de reserva per a cada un dels llocs de feina / (Castellano)

– AODL de perfil general

– AODL de perfil priotari de formació

CONVOCATORIA DE DOS PROCESSOS DE SELECCIÓ D'AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), MITJANÇANT OFERTA GENÈRICA DEL SOIB, I CREACIÓ DE LLISTES DE RESERVA PER A CADA UN DELS LLOCS DE FEINA
Entrada: 29 September 2023
RESOLUCIONS PROVISIONALS DELS PROCEDIMENTS SELECTIUS AODL 2023 – PERFIL GENERAL 004872 I PREFIL PRIORIRARI DE FORMACIÓ 004874: PERSONES SELECCIONADES I...
II Fira d'Ocupació i Emprenedoria de Formentera 2023
Entrada: 28 February 2023
La II Fira d’Ocupació i Emprenedoria de Formentera tendrà lloc el proper dia 9 de març de 2023 de 9,30...
L’Estratègia d’Inversions de les Illes Balears 2030 i els fons Next Generation EU, una aproximació per als agents de desenvolupament local i orientadors d’oficina de les Illes
Entrada: 20 February 2023
El 16 de febrer de 2023 es va tenir lloc al Centre Cultural de Jesus, a l’illa d’Eivissa, una formació...
Jornades de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials
Entrada: 27 January 2023
El 24 de gener de 2023 els AODL de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera van assistir...

Accés personal:

Subscriu-te a la nostra newsletter